TELEFON ALARMOWY 998 lub 112


Historia  Ochotniczych Straży Pożarnych

 na terenie Miasta i Gminy Korsze

okres powojenny

 

Po zakończeniu działań wojennych na terenie dzisiejszej gminy Korsze jako pierwsza powstała Ochotnicza Straż   Pożarna w Korszynie /obecnie Korsze/. W dniu 15 października 1946 roku Gminna Rada Narodowa w Korszynie podjęła uchwałę o powołaniu do życia i zorganizowaniu   Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej. W owym czasie Wójtem Gminy Korszyn był znany do czasów obecnych Pan Czesław Koziełło. Nazwiska pierwszych założycieli jednostki ustalono na podstawie skąpych zapisów archiwalnych i relacji ustnych. Byli to:

 •  Dh Stanisław Rek  - Prezes -z zawodu fotograf
 •  Dh Alojzy Duchna - Naczelnik- z zawodu kominiarz
 •  Dh Ludwik Dobrowolski - Kierownik apteki


Oni to wraz z garstką innych, posiadając skromny sprzęt w postaci ręcznej pompy przewożonej konnym wozem, kładli podwaliny pierwszej jednostki OSP na terenie obecnej gminy Korsze.                                        

W 1947 roku powstawały kolejne jednostki OSP w Kraskowie i w  Kałwagach. Łącznie na terenie gminy w okresie  powojennym działały 23 jednostki terenowe i zakładowe OSP.

 

Poniższa tabela przedstawia chronologicznie tworzenie się strażactwa ochotniczego na obecnym terenie miasta i gminy.

Lp Nazwa jednostki Rok założenia Typ Uwagi
1 OSP Korsze 1946 S  
2 OSP Kraskowo 1947 S Nie istnieje
3 OSP Kałwągi 1947 M Nie istnieje
4 ZOSP Warnikajmy 1954 ZM Nie istnieje
 5 ZOSP Wandajmy 1956 ZM Nie istnieje
6 ZOSP Łankiejmy 1956 ZS Nie istnieje
7 ZOSP PKP Korsze 1958 ZS Nie istnieje
8 ZOSP Suśnik 1962 ZM Nie istnieje
9 ZOSP Głowbity 1962 ZM Nie istnieje
10 ZOSP Garbno 1963 ZS Nie istnieje
11 ZOSP OZSR Korsze 1963 ZM Nie istnieje
12 ZOSP Glitajny 1964 ZS Nie istnieje
13 ZOSP Marłuty 1964 ZM Nie istnieje
14 ZOSP Równina Górna 1965 ZM Nie istnieje
15 ZOSP Bykowo 1965 ZM Nie istnieje
16 ZOSP Dłużec Mały 1965 ZM Nie istnieje
17 ZOSP Prosno 1965 ZM Nie istnieje
18 ZOSP Płutniki 1965 ZM Nie istnieje
19 OSP Sątoczno 1966 S Nie istnieje
20 ZOSP Sątoczek 1968 ZM Nie istnieje
21 ZOSP Tołkiny 1969 ZM Nie istnieje
22 ZOSP Chmielnik 1969 ZM Nie istnieje
23 ZOSP Bluskajmy 1972 ZM Nie istnieje

 

Działalność pierwszych jednostek OSP opierała się na ludziach działających społecznie, bardzo oddanych sprawie oraz bezinteresownej chęci niesienia pomocy ludziom dotkniętym klęską pożaru. Ludzie ci gotowi byli o każdej porze dnia i nocy  służyć społeczeństwu. Na te tereny przybyli oni z różnych stron, najczęściej z terenów wschodnich, Polski centralnej i południowej. Mimo różnicy poglądów znaleźli  wspólny język poprzez działalność w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Większość jednostek powstających po II wojnie światowej dysponowała sprzętem w postaci sikawek ręcznych, które ocalały i po remontach nadawały się do prowadzenia działań gaśniczych.

Najwięcej uwagi poświęcono Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach ,gdyż była to i jest do dnia dzisiejszego najprężniejsza jednostka na terenie gminy.

W latach 50-tych została ona wyposażona przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Kętrzynie w samochód gaśniczy GBM 2/8 Star 20.

Był to pierwszy typowy samochód pożarniczy na terenie gminy, który służył społeczeństwu do połowy lat 70-tych.Najwięcej pożarów w tym okresie powstawało na terenach wiejskich i w powstających jak “ grzyby po deszczu” PGR-ach. Największe z nich, w których gaszeniu brało udział ponad 10 jednostek to pożary w Równinie Górnej i w Płutnikach.

Funkcję naczelnika OSP w Korszach pełnili następując druhowie: Alojzy Duchna, Stanisław Sobotkowski, Feliks Szwed, Mieczysław Wanda,Antoni Szyszkowski, Kazimierz Stodoła. Na szczególne podkreślenie zasługuje osoba dh. Stanisława Sobotkowskiego, który od 1951 roku do końca lat 80-tych działał społecznie, szkoląc nowe kadry nie tylko w swojej macierzystej jednostce, ale na terenie całej gminy oraz był bardzo zaangażowany w działalność prewencyjną. Przybył on w 1946 roku do Korszyna z Białorusi.

W latach 50-tych szczególnym zaangażowaniem wyróżnili się strażacy-ochotnicy z Korsz tacy jak druhowie: Ludwik Szawdzianiec, Aleksander Kundo, Bronisław Flis, Józef Baraniak, Paweł Karusewicz,Bernard Aleksandrzak, Walerian Rymko i Zygmunt Franczak.

W roku 1964 w szeregi tej jednostki wstąpił bardzo dobrze znany w środowisku strażackim dh Józef Tymcio , który działa społecznie do chwili obecnej. Przez bardzo długi okres członkostwa w jednostce był kierowcą-mechanikiem i gospodarzem.

W tym samym okresie jednostkę zasilili również druhowie Mikołaj Tymcio i Wiktor Kolenda.Za duże zaangażowanie w działalności jednostki szczególne uznanie należy się również dh Janowi Hulowi obecnemu naczelnikowi jednostki a jednocześnie kierowcy - mechanikowi.   W połowie lat 70-tych z inicjatywy ówczesnego Naczelnika Miasta i Gminy Pana Józefa Kowola i dh Macieja Ciecierskiego została wybudowana nowoczesna remiza strażacka posiadająca 3 boksy garażowe, zaplecze socjalne i magazynowo- warsztatowe. Jednostka przeniosła się ze starej remizy przy ul. Orzeszkowej, służącej jej od chwili powstania, do nowego obiektu.

W tym też samym czasie Komenda w Kętrzynie przekazała jednostce dwa samochody gaśnicze GBM 2,5/8 i GCBA 6/32.

Od tego momentu do czasów obecnych jednostka ta jest jedną z najlepiej działających na terenie powiatu kętrzyńskiego. Posiada ona na wyposażeniu różny sprzęt pożarniczy i specjalistyczny m.in. urządzenie hydrauliczne “HOLMATRO".

Społeczeństwo Miasta i Gminy Korsze w uznaniu zasług i jako podziękowanie za ochronę jego życia, zdrowia i mienia ufundowało tejże jednostce okazały sztandar, który został wręczony podczas obchodów 50 - lecia OSP w Korszach 15 września 1996 r.

Do prężniej działających jednostek OSP na terenie miasta i gminy Korsze należy zaliczyć jednostki wyposażone w samochody gaśnicze a mianowicie OSP Sątoczno, Kraskowo oraz ZOSP Łankiejmy,Garbno i Glitajny. Z tych jednostek obecnie nie działa już żadna.

W ponad 50-letniej historii strażactwa ochotniczego na ziemi korszyńskiej nie sposób pominąć osób, których poświęcenie i oddanie sprawie strażackiej zasługuje na słowa podziękowania za wierne służenie społeczeństwu. Są to osoby wcześniej niewymienione a działające w innych jednostkach na terenie gminy:

 • Dh Michał Tomaszewski - OSP Sątoczno
 • Dh Kazimierz Skóra - OSP Sątoczno
 • Dh Michał Rychel - OSP Garbno
 • Dh Mieczysław Kisielewski - OSP Garbno
 • Dh Lech Mikiciuk - OSP Garbno
 • Dh Werner Szystek - OSP Kraskowo
 • Dh Józef Gbur - ZOSP Łankiejmy
 • Dh Stanisław Zdański - ZOSP Łankiejmy
 • Dh Jerzy Wasilewski - ZOSP Łankiejmy
 • Dh Stefan Chodań - ZOSP Łankiejmy
 • Dh Józef Afrykański - ZOSP Łankiejmy
 • Dh Władysław Lewus - ZOSP Łankiejmy
 • Dh Stanisław Kosiorek - ZOSP Łankiejmy
 • Dh Józef Doskocz - ZOSP Łankiejmy
 • Dh Witold Tomaszewski - ZOSP Wandajmy
 • Dh Marian Chruściński - ZOSP Równina Górna
 • Dh Michał Szczur - ZOSP Warnikajmy
 • Dh Henryk Dudkiewicz - OSP Kałwągi
 • Dh Jan Neuman - ZOSP Glitajny
Copyright © 2011 OSP Korsze. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie - Tomasz Podlaszuk
Kopiowanie lub wykorzystywanie danych lub zdjęć tego serwisu bez zgody administratora strony zabronione!
Joomla theme by hostgator coupon and justhost reviews